Soupis trestů

Zpět

  1. Omezení pravomocí členů (na dobu určitou či neurčitou, dle potřeb)

  2. Vykonání určené práce

  3. Zaplacení finanční pokuty


  4. Přikázání činnosti

  5. Tresty pro pobavení

Výši a přiměřenost trestů stanovuje kmenová rada. Soupis trestů může měnit a upravovat pouze sněm Roverského kmene Neštěmice.

Soupis trestů - formát DOC, 86 kb

Zpět do organizace
© 2002 Roverský kmen Neštěmice | rs.nestemice@centrum.cz | Na hlavní stranu