Skautská základna a hraniční potok (foceno z Německa)

Kmenový sněm 12. - 14.9.2003

Jako každý rok, i letos byl první zářijovou akcí kmenový sněm, který se letos uskutečnil na skautské základně v Kryštofových Hamrech. Tato obec leží nedaleko Vejprt, v Krušných Horách na hranicích s Německem. Státní hranice prochází přímo vedle louky na které jsme tábořili. Výraz tábořili není moc přesný, protože jsme bydleli ve srubu, ale snad mi rozumíte.

Naše cesta začala v pátek po třetí odpoledne, kdy jsme se sešli na hlavním vlakovém nádraží v Ústí. Částečně jsme si rozdělili společné jídlo, koupili hromadnou jízdenku a vyrazili do hor. Cesta vlakem byla dlouhá, tři hodiny v osobních vlacích jsou opravdu moc. Nakonec jsme dorazili do Rusové, kde nás čekal Mýval z Kadaně, který nám měl předat základnu. Protože byl autem, tak jsme naložili Matěje s Komtesou a batohy. Ti dva měli zatím připravit večeři, a nám se bez batohů mělo jít rychleji. 0no je to totiž z nádraží v Rusové (spíše z nádraží Rusová, obec stejného jména už zhruba třicet let neexistuje; byla zbourána, protože ležela v plánovaném ochraném pásmu Přísečnické přehrady) do Hamrů asi 10 kilometrů.

Cesta utekla poměrně rychle (trvala dvě hodiny), v půl deváté večer jsme byli už u jídelního stolu a pochutnávali si na dobré polévce. Potom následoval první program. Byl opět čas vyhodnotit nejlépe hodnocené akce, tentokrát za rok 2002. Jako nejlepší se nakonec ukázal 12. Aprílový Blouďák, a ocenění si tedy zasloužil celý kmen. Nadělili jsme si tedy dort a zbytek večera (a noci) trávili u kytar, písniček a historek z mládí. Ti nejvytrvalejší šli spát po druhé hodině v noci.

Úspěch pro celý kmen - i takový byl 12. Aprílový Blouďák Vstávalo se asi v deset. Po dobré snídani jsme vyrazili ven hrát různé, hlavně míčové hry. Vše nakonec vyvrcholilo fotbalovým utkáním, které skončilo až dlouho po poledni. Pak už to proběhlo rychle - oběd, příprava na sněm a pak to nejdůležitější, tedy vlastní sněm.

Vlastní sněmování

Po zahájení se hlasy všech přítomných schválil program (10 - 0 - 0). Pak se přistoupilo k hodnocení uplynulého roku. Zhodnotili jsme účast, pořádání akcí jednotlivých roverů. Vyplynuly z toho i nějaké tresty: Hardy, Jožin a Rampo neuspořádaly v roce 2002 stanovený počet akcí, a proto dostali za úkol zhotovit do 18.12. (střediskové Vánoce) kmenovou vlajku. Stopa nesplnila za první pololetí roku 2003 předepsanou účast, a dostala ze trest sehnat kmenovou kroniku, a rozepsat v ní chybějící zápisy (dát jim místo, udělat nadpisy, ne texty!). Jana v roce 2002 neuspořádala žádnou akci, navíc měla už několik pololetí problémy s účastí, proto dala kmenová rada návrh na její vyloučení z našeho kmene. O tomto bodu bylo jednáno v závěru sněmu. V hodnocení minulého roku jsme se ještě vrátili k ObRoku a nadhodili otázku, jestli bychom do něčeho podobného šli znovu. Odpověď zní, že ano, ale rozhodně ne letos. Bavili jsme se také o zlepšování jména našeho kmene ve středisku a o velkých expedicích. Někomu se zdá, že jich je málo, někomu se zdá, že jsou zbytečné, a někdo si myslí, že jich je dost. Promluvili jsme si o tom a uvidíme co z toho bude.

Po krátké přestávce přišel další bod: volby do kmenové rady. Na post vůdce byl pouze jeden kandidát, a to Zip. Nakonec byl zvolen hlasy v poměru 7 - 0 - 3. Volba kmenových zástupců byla o poznání zajímavější. V průběhu volby se totiž přidávali další a další kandidáti (a jiní zase odpadali). Nejdříve se volilo systémem, že kdo z navržených kandidátů získá nadpoloviční počet hlasů, ten bude zvolen:
1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Janek - - - - 3
Jožin 0 0 1 0 -
Paleček 3 5 3 3 3
Stoupa 5 4 5 5 4
Nikdo 2 1 1 2 0

Janek kandidoval až od pátého kola, Jožin naopak. Ke zvolení bylo třeba 6 hlasů. Protože se to nepodařilo, bylo třeba navrhnout jiný způsob volby. Nejdříve mělo proběhnout stejné kolo jako doposud, a dva nejlepší měli postoupit dále. Z nich se měl zvolit první zástupce. Potom se to samé mělo opakovat s druhým zástupcem. Pokud by některý z navržených kandidátů získal nadpoloviční počet hlasů, byl by automaticky zvolen.
1. kolo 2. kolo 3. kolo
Janek 2 - -
Jožin 0 - 1
Paleček 3 3 6
Stoupa 5 6 -
Nikdo 0 0 3

Z tabulky vyplývá, že z první volby postoupili do druhého kola Paleček se Stoupou, a Stoupa že byl nakonec zvolen zástupcem. V další volbě dostal Paleček nadpoloviční počet hlasů a doplnil tak kmenovou radu. Nové vedení tedy bude následující rok pracovat ve složení: Zip, Stoupa a Paleček.

V dalším bodě jsme se bavili o plánu činnosti na další rok. Zejména o Rockbálu, Silvestru, Kapce a ZOO. Některé akce potřebují změnu, jiné trápí nízká účast. Body jsme vyřešili, jak, to se uvidí. Nemůžeme zde prozradit všechno. Velkou část sněmu jsme věnovali přípravě akce Skautem jednou - skautem navždy, která se uskuteční na konci září. Zabývali jsme se také návrhem nových stanov. Ten byl předjednán už před sněmem, a tak přišlo na řadu pouze jejich schválení. Nové stanovy byly přijaty 8 - 0 - 2. Sněm uložil kmenové radě dopracovat bod 2 těchto stanov, a připravit Volební a bodovací řád kmene. V bodě různé se informovalo o zkušební době našich čekatelů, a také jsme se bavili o kmenových tričkách.

Poslední na řadu přišel návrh na vyloučení Jany z kmene. Měl to být trest za opakované porušování stanov. Návrh byl nakonec přijat 10 - 0 - 0 a Jana byla hlasy všech přítomných vyloučena z kmene.

Komtesa se učí hrát na kytaru, Zip to kontroluje. Ve dvě v noci:o)

Zbytek večera jsme opět strávili u kytar a povídáním. Poslední šli spát tentokrát až před čtvrtou hodinou. Ráno se opět vstalo v deset, a po snídani, obědě a úklidu se vyrazilo směr Rusová, Chomutov a domů. Prožili jsme hezký víkend v Krušných Horách a nic na tom nezměnil ani všudypřítomný déšť.

Jiří Škoda - Zip
info o autorovi | poslat vzkaz
Zpět
© 2003 Roverský kmen Neštěmice | rs.nestemice@centrum.cz | Na hlavní stranu