Oficiální znak roverů

Kdo je, co je - Rover

Čtete-li tyto stránky pěkně popořádku, už jste jistě v textu narazili na pojem rover. Kdo to tedy vlastně je? Na to se pokusíme zodpovědět v následujícím textu.

Kdo jsou roveři?

Roveři (dívky jsou nazývány rangers, i když někdo prosazuje i české roverky) jsou dospívající kategorií skautské organizace. Jsou starší 17 let a sdružují se ve skupinách - kmenech. Kmeny pracují samostatně, buď při skautském oddíle či středisku. Mimo své zájmové a speciální zaměření roveři pomáhají mladším v oddílové činnosti, při zařizování a údržbě kluboven, při budování táborů (ovšem jen do určité míry, nejdůležitější je zapojení samotných dětí do stavby). Zřizují putovní tábory (základny), o které pečují.

V tábornické a sportovní činnosti se zaměřují na náročnější formu - vodácké, pěší, lyžařské a cykloexpedice, zimní táboření, přechody pohoří, zahraniční expedice, výměnné tábory. Celkově roverská činnost rozvíjí oblasti sebepoznání, sebevýchovy a sebevzdělání. Heslem roverů je "Služba" - sobě a svému okolí. Roverům jsou během roku k dispozici také různé kurzy, zaměřené přímo na roverskou činnost. Jednou za dva roky se pořádá setkání roverů celé republiky.

Symbolika a něco málo z historie

Význam slova "rover", přejatého z angličtiny, je "poutník" - ve smyslu úspěšné životní poutě. Jako symbol užívají poutnickou, tzv. roverskou hůl. Znak roverů se symbolem roverské hole Je to 145 cm dlouhý lískový prut, silný 2-2,5 cm, na jehož vrcholku počíná rozvětvení ve tvaru písmena "Y". Používá se dnes většinou jen k slavnostním příležitostem. Rozvětvení na konci pochází z dob, kdy osamělý poutníci putovali krajem a používali hůl jako stanovou tyč pro jednoduchý přistřešek z jedné celty. Dnes už se to moc nedělá, a tak ji vídáme právě jen na slavnostech. V tom případě je pak pěkně ozdobená.

Grafickým symbolem roverů (oficiálním) jsou iniciály RS (je to ten první obrázek na stránce). Z těchto písmen byl utvořen kovaný znak roverů, který se nosí na klobouku. Barvou roverů je tmavě červená - odstín bobule hlohu - symbolizuje vyzrálý plod - "vyzrálého" Junáka. Heslo "Sloužím" je starobylého původu, objevuje se již v raném středověku. Tři zlatá pštrosí (někdy též uváděná jako supí) pera s heslem umístěným na stuze (devizou) "Ich Dien" - německy "Sloužím", byla znamením anglických korunních princů. Erbovní pověst vypráví , že toto znamení a heslo patřilo původně českému králi Janu Lucemburskému, který s ním statečně padl v bitvě u Kresčaku. František Palacký o tom píše ve svých Dějinách národa českého: "Na znamení vítězství sňal král anglický z přilby krále Janovy tři supí péra s nápisem Ich Dien, i dal je svému synovi, černému princi, jenž přední čest toho dne byl sobě vysloužil. On postavil je do svého štítu, jejž užíval co princ Waleský."

Princové z Walesu užívají toto znamení dodnes. Od nich přijali heslo "Sloužím" angličtí roveři a dále roveři na celém světě.

Tři pštrosí pera s devizou

© 2002 Roverský kmen Neštěmice | rs.nestemice@centrum.cz | Na hlavní stranu