Labská chata

Na konci února 2004 se naše středisko rozhodla zažádat o získání objektu z Fondu dětí a mládeže v likvidaci. Jde o bývalou ubytovnu (?) v Brné (čtvrť Ústí nad Labem), blízko termálního koupaliště. Je to přízemní dřevěná stavba, na betonových základech a z eternitovou střechou. Vypadá sice dost zuboženě, ale to způsobují především ty tuny odpadků. Konstrukce je pevná a stabilní. Poslanecká sněmovna schválila převod nemovitosti na naše středisko začátkem listopadu 2004.

Do budoucna bychom chtěli z Labské chaty vybudovat prosperující skautskou základnu sloužící pro ubytování, schůzky, pořádání nejrůznějších kurzů atd. O veškerém průběhu prací je podrobně informováno na vlastních stránkách základny: www.skaut.cz/labskachata.

A teď pro ilustraci ještě několik fotografií:

Pohled z jedné strany... ... a z druhé

Zpět


© 2004 Roverský kmen Neštěmice | rs.nestemice@centrum.cz | Na hlavní stranu