Kmenové projekty

Náš kmen se snaží vyvíjet bohatou činnost prospěšnou pro ostatní. Většinou se zadrhneme na stále trvající nepříliš velké účasti na důležitých akcích, ale i tak postupujeme velice slibně kupředu. Vyvrcholením naší dosavadní činnosti bylo podání několika projektů do nadací, zatím se samými dobrými výsledky.

To že se zajímáme o neziskový sektor jako takový určitě souvisí s příchodem Bylla mezi nás. Pohybuje se totiž v různých neziskovkách dost dlouho (Přátelé přírody, Hnutí Duha, Chiméra, Staří ochránci Jizerských hor a další). Od něj to trošku pochytil Zip a bylo. Zip u neziskovky taky půl roku pracoval a tak získal zkušenosti s psaním grantů. V květnu 2002 jsem žádali o granty pro dva naše projekty (Obnova Fričovy vyhlídky a Propagace Junáka v ZOO) u Skautské nadace Jaroslava Foglara.

V rámci celého střediska funguje také skautské divadlo, které své představení prezentuje především v domovech důchodců v okrese Ústí nad Labem a také na našich skautských akcích. Nejnovějším a nejnákladnějším projektem je obnova naší nové skautské základny, Labské chaty.

Pokud máte zájem, můžete se dozvědět více:

Dospěli jsme k názoru, že aktivní účastí našeho kmene a střediska v nejrůznějších grantových programech můžeme pomoci jak sobě, tak ostatním. Sobě tak, že vykonáme dobré skutky a pomůžeme finančně a materiálně zajistit naše prostory a činnost; jiným - to je snad jasné. Pokud máte dobrý nápad neváhejte a zúčastněte se! Více o různých grantech najdete na stránkách Informačního centra neziskových organizací.


© 2004 Roverský kmen Neštěmice | rs.nestemice@centrum.cz | Na hlavní stranu