Organizace kmene

Přesný systém fungování našeho kmene je popsán ve stanovách, pro někoho by ale nemusel být zrovna srozumitelný, a tak se to zde pokusíme popsat trošku šířeji.

Organizace programu

Naše činnost vypadá asi tak, že se konají určité akce pravidelně (například schůzky přibližně jednou za 14 dní) a zbytek záleží na aktivitě jednoho každého člena. Aby se to dobře vysvětlovalo, musíme nejdříve trošku popsat naše středisko. Většina členů našeho kmene je totiž ve vedení odíílů u nás na středisku a tak jsme se spolu s výchovným zpravodajem domluvili na tom, že se všechny výpravy jednotlivých oddílů uskuteční o jednom víkendu a ty ostatní tak zůstanou volné (samozřejmě jsou měsíce, kdy je těch oddílových akcí víc, ale princip je snad jasný). No a právě na tyto volné víkendu plánují akce jednotliví roveři kmene (mohou i spolupracovat). Mimo toho máme samozřejmě i akce ve všední dny. Každý rover kmene musí za jeden rok uspořádat buď dvě malé akce (kratší dvanácti hodin) anebo jednu velkou. O to, aby se jednotlivé akce nekryly, se stará kmenová rada.

Kmenová rada

Kmenová rada se volí jednou za rok na řádném sněmu, který je zpravidla v září. Tvoří ji vůdce kmene, dva jeho zástupci a dva členové. Dává dohromady program, tedy organizuje kdy se která akce může uskutečnit. Také sleduje účast roverů na akcích (každý musí mít za půl roku alespoň 30% účast) a to, kolik každý rover akcí uspořádal. Když někdo některou z těchto podmínek (účast a pořádání) nesplní, uděluje tresty. Vybírá také peníze (měsíční příspěvky) a stará se o internetové záležitosti (diskusní skupina, emailová schránka). Může se stát, že někdo z rady odstoupí. Potom se svolá sněm, na které se zvolí nový člen rady. Rada může být také odvolána.

Kmenový sněm

Sněm je nejvyšší orgán kmene. Může měnit stanovy, přijímat a vylučovat členy, zadávat úkoly členům atd. Sněm také volí vedení kmene. Řádný sněm svolává vůdce kmene vždy na začátek září, na konec svého funkčního období (které je od sněmu do sněmu). Mimořádný sněm se svolává, když je to nutné - když je třeba přijmout členy, změnit stanovy, doplnit kmenovou radu atd. Mimořádný sněm může svolat vůdce, nadpoloviční většina členů kmene a nebo se svolá automaticky na termín nejbližší akce v případě, že odstoupí celá kmenová rada.

Dokumenty kmene

Zatím má náš kmen dva závazné dokumenty, v přípravě je volební řád.

Současné vedení

Současné vedení bylo zvoleno na sněmu 9.10.2005.

Vůdce 1. Zástupce 2. Zástupce Člen Člen
Zip Komtesa Čertík Stoupa Pedro

Ve vedení mohou být pouze členové kmene a ne čekatelé. Vůdce musí být starší 18 let. Mandát současné radě vyprší na sněmu v září 2006.

Informační systém kmene

Náš kmen komunikuje v zásadě několika způsoby. Mailem, memoboxem, skrze nástěnku a pomocí zpráv na mobily. Problém je v tom, že žádný způsob nepokrývá všechny členy kmene (vyjma nástěnky, která je ale trochu z ruky), proto se využívají všechny způsoby zároveň. Když se něco děje, pošlou se maily a zprávy na mobily (taky přes mail) a zpráva memoboxem. U toho se trochu zastavíme. Je to totiž báječná věc a náš kmen byl jeden z prvních propagátorů tohoto úžasného způsobu komunikace. Český telecom prezentuje memobox jako virtuální záznamník. Je to tak, že vám ho zřídí (zadarmo!) a pak funguje jako klasický záznamník s tím rozdílem, že u vás doma není fyzicky přítomen. Pro jeho vyzvednutí musíte zavolat na číslo 800121314 a tam se pak vzkazy přehrají (tedy něco jako hlasová schránka u mobilů). Volání do schránky je zdarma. To ale nic není ve srovnání s dalšími možnostmi této schránky. Existuje totiž varianta plus, a ta už umí divy...

Přejděme rovnou k věci. Memobox plus umí posílat vzkazy mezi schránkami. Jednak ty, co vám někdo doručil, ale hlavně ty, které sami nahrajete! Zkrátka, nahrajete zprávu (zadarmo!) a někomu ji pošlete (zadarmo!) a on si ji vzápětí může poslechnout (zadarmo!). Ještě jednou upozorňuji, že to všechno je zadarmo! Komu to ještě nedošlo - funguje to jako hlasový email, je to zdarma (při přístupu z domova) a je to super rychlé (okamžité doručení). Schránka taky umožňuje vytvořit si seznamy čísel, na které to pak posíláte najednou, zřizovat pobočky atd. Je toho mnohem víc, ale snad to pro základní informace stačí. Celá věc se začla šířit od Bylla ještě v době, kdy náš kmen neexistoval. Trvalo to ale celý rok!! než si ho velká část kmene zařídila. Funguje to, i když doma máte vlastní záznamník. A ještě upozornění, zřizujte si variantu Basic (plus) a ne Komfort (plus). Jediná "výhoda" Komfortu je ta, že se záznamík zapíná, když máte obsazeno (a volající platí). Takže když jste na internetu třeba půl hodiny a někdo Vám během toho čtyřikrát zavolá, zaplatí za nic deset korun. Proto Basic plus ať je vaše modla! Mnoho štěstí a pěkné memoboxování!


© 2005 Roverský kmen Neštěmice | rs.nestemice@centrum.cz | Na hlavní stranu