Čas hledání

Zpět na první část
Další část

První rok naší existence si nepředstavujte jako nějaké nadšené budování roverského společenství. Většinou jsme pouze hledali tvář, způsob jak fungovat bez větších problémů. Tím se asi od většiny kmenů lišíme.

Nejprve bylo třeba doladit pár věcí. Stanovit výši měsíčních příspěvků, začít psát kroniku, vyrobit vlajku, provést dotazníkové šetření uvnitř kmene atd. Nutno podotknout, že většina z těch věcí stále čeká na dokončení, prostě není ta chuť tyto věci dělat. Příspěvky jsme nakonec stanovili na 10 Kč měsíčně, s případnou pokutou 2 Kč. Peníze měli sloužit na krytí různých výdajů, které nelze hradit z dotace. Kroniku se rozhodla psát Jana.

V lednu nás čekali akce víceméně kulturní, návštěva divadla kde hrál Chroust a loutky ovládala Kája (tehdejší členové kmene). Jako pravidelné (neplánovaně) akce se nakonec ustálily koncerty ústecké rockové skupiny Stará škola. Kupodivu, právě sem chodilo nejvíce lidí. Ono to taky mělo své důsledky (o tom dále). V únoru jsme vymetli plesy v Ústí i okolí (např. v České Lípě), měli společnou akci s roverským kmenem Bludička z České Lípy v Hradčanech u Mimoně a taky začli připravovat Blouďák (11. ročník). V této době také odstupuje z funkce zástupce vůdce Jana, která vedla v té době dívčí oddíl, studovala a byla nemocná. Až do konce dubna, kdy se konal mimořádný sněm, zůstalo vedení kmene dvoučlené. Na Blouďák přijelo přes 150 lidí, nejdřív si užili neštěmické byrokracie, a po zbytek víkendu bojovali (každý po svém) s ústeckými strašidly. Blouďák byla akce, která se povedla, i když já osobně považuji 11. ročník za jeden z těch slabších. Byl ale důležitý jako mylník, protože jsme si uvědomili spoustu chyb do budoucna.

V dubnu se jelo na vandr, ale hlavně se sněmovalo. Vůdce svolal mimořádný sněm za účelem zvolení nového člena do kmenové rady. Tím se stal Paleček. Byla také přiznána některá mimořádná členství - v podstatě se několika lidem snížila povinná účast na akcích, většinou z důvodů studia někde mimo. Zezačátku jsme přiznávali to, o co si kdo požádal, protože jsme neměli představu o tom, co jde a co nejde stihnout. Od září už jsme zvolili jiný postup (viz dále). Po sněmu jsme jeli do České Lípy na akci zvanou Rumbál.

Taky si už od března začali plnit svoji povinnost o pořádání akcí první roveři. Byli jsme tak na chalupě u Palečka v Knínicích, u Světýlka doma v Duchcově a také pátrali po svých předcích (rovněž se Světýlkem). Josefo se vypravil na bobry k Labi a se Zipem se jelo do Německa. I tak to bylo za půl roku hodně málo, a na ostatní zbývalo už hodně málo času. Na tábor se jelo na Šumavu, kde se část roverského programu povedla, část ne (respektive se na ní nedostalo). Hlavně se tam ale vyjasnila otázka možných nových členů kmene. Přes veškeré informování a přesvědčování (nenásilné) jelo hodně málo lidí na lesní kurzy. Stopa navštívila Jizerské vlky a tisícovky, Zip, Světýlko a Paleček Svatoplukovy pruty.

V září se konal řádný sněm. Byl zcela nově pojat, program byl znám dopředu, nemluvilo se o blbostech, ale vážně jsme se zamýšleli nad dosavadním vývojem kmene, stanovili jsme si cíle a plány na další rok. Zavázali jsme se uspořádat do konce roku akci pro R&R z jiných měst, zprovoznit internetové stránky, dále se vzdělávat atd. Bylo také změněno několik řádků stanov, přiznána některá mimořádná členství. Všem žadatelům stejně - snížení hranice povinné účasti z 30 na 15%. Přibylo také šest čekatelů - Ája, Čertík, Fox, Hardy, Jožin a Komtesa. Do tří měsíců měli uspořádat jednu akci a mít opravdu vysokou účast.

Ještě v měsíci září jsme také poprvé zavítali na protestní shromáždění občanského sdružení Přátelé přírody - občanská společnost proti otevírání nových kamenolomů v Českém středohoří. Akce se konala v rámci tzv. ekologického víkendu, jehož součástí byla ještě Byllova přednáška o neziskovém sektoru, Jany zamyšlení nad sebou samými, Včelky výtvarné opojení s listy, debata s předsedou Přátel přírody a také brigáda v přírodní rezervaci v Praze - Tróji. V říjnu uspořádala část čekatelů svoji akci v Teplicích, jelo se na Máchův běh. Tam jsme po několika letech neuspěli - skončili jsme až čtvrtí. Zdá se, že vysedávání na koncertech a u počítače nám na kondici nepřidává. V listopadu se jelo opět za ekologií (s Byllem), tentokrát do Jizerek. Pomáhali jsme občanskému sdružení Staří ochránci Jizerských hor, a také jsme se stali jejich registrovanými příznivci. Touto dobou také začínáme cítit potřebu po vlastní klubovně. Scházet se tam, kde děti, nám nepřišlo ideální. Chtěli jsme (a stále chceme) pocítit tu radost ze zařizování svých vlastních prostor.

Na konci měsíce se také konala ona akce pro ostatní rovery - Rockbál. Rockový koncert tří kapel (včetně Staré školy) pro uzavřenou roverskou společnost. Jedinou chybou byla asi malá účast. Akce skončila drobnou finanční ztrátou. V listopadu se taky jelo do Libouchce a vypadalo to, že nakonec většina roverů svůj limit jedné AVF či dvou AMF splní (více ve stanovách). V prosinci se oslavili společně Vánoce a asi polovina z kmeňáků jela společně na Silvestra.

Tak takhle jsme se rozjížděli, o tom jak to bylo dál si přečtěte v další části.

Zpět na první část
Další část

© 2002 Roverský kmen Neštěmice | rs.nestemice@centrum.cz | Na hlavní stranu