Historie kmene

Historie kmene má tři části:

Co předcházelo

Založit roverský kmen jistě není snadné a mnohé by zajímalo jak se to má dělat. My to tedy nevíme, ale můžeme se s Vámi podělit alespoň o to, jak tomu bylo u nás. Jaké jsme měli a máme problémy, na co si dát pozor.

Roveři byly nedílnou součástí neštěmického skautingu již od jeho znovuobnovení v roce 1990. Pomáhali s vedením oddílů atd. Nikdy jich ale nebylo tolik, aby samostatně vyvíjeli nějakou činnost. Změna nastala po táboře na Kozlím rohu v roce 1997, kdy do roverského věku 16-17 let dospělo několik skautů a skautek (asi 6-8). Na střediskové úrovni se začalo přemýšlet co s nimi. Rozhodlo se o založení roverského (21.) oddílu. Jeho vedoucím se stal Racek. Nešlo o kmen, to zdůrazňuji. Racek měl (samozřejmě ve spolupráci s rovery) připravovat program pro tento oddíl, aby se tak zabránilo předčasnému odchodu této generace z důvodu nečinnosti. Takhle to fungovalo asi dva roky, pak se do vedení dostal na krátký čas Colombo, nakonec Zip. Program nebyl dokonalý, ale podařilo se uskutečnit několik solidních akcí (Simpsons party, Maxmilián a další). Velká část programu se také týkala připravy Aprílového Blouďáka (tehdy jsme prováděli i divadelní výstupy atd.). Činnost však postupem času začala být neuspořádaná, schůzky byly nudné a nikdo neměl motivaci (nacházíme se v roce 2000, ve vedení Zip). Musela tedy přijít změna.

Tou změnou mělo být založení roverského kmene. Vedlo nás k tomu několik důvodů:

S přípravou se začalo v září 2000. Byl ustanoven přípravný výbor (Jana, Paleček, Světýlko a Zip), který dal dohromady první podobu stanov. Byl to tento výbor, který vymyslel a zakomponoval do našeho právního systému akce malého a velkého formátu, tresty, hodnocení akcí (podle dvou kritérií) atd. Potom se návrh v širším kolektivu upravoval, až jsme začátkem prosince mohli říci, že je hotovo. Po celý prosinec běžela lhůta, kdy se kdokoli (ano, opravdu kdokoli) mohl přihlásit do budoucího roverského kmene. To, že vstoupit mohl kdokoli (tedy starší 16 let) souvisí s tím, že Jana byla zaregistrovaná v Junáku v Jeseníku a Světýlko nebyl zaregistrován vůbec. Proto jsem přemluvil Bylla, aby do kmene také vstoupil, protože jsem si myslel, že nám má co nabídnout. Závěrem roku jsme jeli oslavit společného Silvestra do Beskyd.

V Beskydech bylo zajímavé to, že se přihlásilo asi 5 lidí pět hodin před vypršením lhůty, a to ještě na moje zeptání. Zahajovací schůzku jsme svolali na 4.1.2001. To je tedy ten den, kdy byl ustanoven náš kmen. Přijali se Stanovy, zvolilo se vedení:

Bylo tedy na čase rozjet činnost. Bylo před námi mnoho očekávání. Bude to lepší nebo horší? Vydržíme? O tom, jak to probíhalo dál si přečtěte v následujících článcích:


© 2002 Roverský kmen Neštěmice | rs.nestemice@centrum.cz | Na hlavní stranu