Bývalá klubovna ve skautské rezervaci Šíp

Stručné dějiny neštěmického skautingu

1910 - 1938

Po založení skautingu v Čechách roku 1911 a setkání skautů v Praze vznikl také 1. oddíl svazu "Junáků a skautů" v Neštěmicích. 1. schůzka se konala 17.2.1921 ve 20:00 v tělocvičně Sokola v Matiční ulici (v Krásném Březně). Do tohoto oddílu chodili jak neštěmičtí, tak i krásnobřezenští hoši. Na další schůzce se dohodli, že budou nosit šátky modro-fialové barvy. Také vznikly první dvě družiny: Lví a Sokolí. 30.4.1922 se konal tábor v Libotenicích u Terezína a v zimě téhož roku byla Sokolí družina přejmenována na Vlčí. V této době vzniklo středisko Šíp, které bylo na území u studánky pod hřbitovem v Krásném Březně kde bylo i několik dřevěných srubů. O osm měsíců později byl bratr Dědiček dekorován bronzovým odznakem "Za čin Junácký", za záchranu tonoucího bratra. 18.11.1928 vyšlo jejich vlastní číslo časopisu "Zpravodaj junáků a skautů". Bohužel vyšlo jen to jedno číslo, protože se nedalo tisknout více než 25 časopisů. V termínu 26.6.-2.7.1931 se konalo 1. Jamboree v Praze. O dva dny později se konaly v Lounech výstavy a v Ústí nad Labem oslavy 10-ti let skautingu. V roce 1931 postavili členové klubovnu na Vinici. V létě 1936 se konal tábor na Vartě, o rok později na zřícenině hradu Hrádek u Úštěka a v roce 1938 putovní tábor na kolech. Bohužel, klubovnu na Vinici zbořili Němci. Prý tam měly být ukryty zbraně. Samozřejmě, že tam nic nenašli, ale klubovna už nestála.

1945 - 1948

Po skončení války 1945 se všichni opět scházeli a po čase si postavili klubovnu novou, a to na Lesňáku. V celé republice se členská základna rozrostla na 250 000 členů a 27. října 1945 vychází první číslo časopisu Junák. Ale za nějakou dobu se SČM (Svaz české mládeže) nelíbilo, že děti vedou staří lidé a tak jme byli opět zrušeni. Klubovna skautů v Neštěmicích na Lesňáku v roce 1950 vyhořela do základů.

1968 - 1970

Po obnovení činnosti se na místě bývalé klubovny 4.6.1968 konala schůzka, na kterou přišlo i osm nových kluků kteří byli plni očekávání, co to ten JUNÁK vlastně je. Krojová barva byla prozatimně zelená (pracovní košile pionýra) a šátky hnědé nebo žluté. Po 15. září 1970 byl skauting v ilegalitě, ale i tak mnoho oddílů pracovalo, i když pod hlavičkou turistických oddílů, Svazarmu, PO.

Klubovna na Lesňáku zbořená v 90. letech kvůli vandalům

1989 -1995

Po znovuobnovení v listopadu 1989 se skauti sešli u klubovny na Lesňáku. Kde se scházelo celé středisko 21., 22. a 23. oddíl.

Vedoucími byli:

Koncem října 1990 se 23. oddíl přestěhoval do DDM (Pod Vyhlídkou) na stranu bývalého obchodu. Ale stěhování neskončilo. Zanedlouho na to jsme se přestěhovali na druhou stranu DDM, kde jsme sídlili něco přes 10 let. Zanedlouho na to se 21. a 22. oddíl rozpadl. V roce 1990 ve 23. oddíle vznikly družiny vlčat Černá a Stříbrná šestka, které vedli Jipi a Vlk. 12. října 1990 se konala výstava "Historie skautingu na Ústecku" v městském Muzeu a bylo vydáno 1. číslo oddílového zpravodaje, který dostal jméno "Jibihaš" a vznikl v říjnu 1990. Tento název mu byl přidělen ze jmen Ji-pi, Bi-li, Ha-nka a Š-nek. V tomto roce se hrála celoroční hra "Za korouhví knížete Václava", vyhráli ji Ostříži. V dalším roce se hrála hra "Hoganovo dědictví". 30.3.1991 se konal 1. Aprílový Blouďák, akce jejímž hlavním úkolem je co nejlépe zabloudit tuto akci pořádáme dodnes. 21.dubna 1991 se slibovalo na Sukoslavi a 1.června se konal Dětský den. O pár dní později 22.6. bylo setkání oldskautů. V termínu 25.-26.4. 1992 se konal ve velkém sále pražské Lucerny velký sněm českého junáka. Z našeho okresu se zúčastnili: Jipi, Pavel, Nohy, Beruška a Vašek. Od 3. do 24. července 1992 se konal letní tábor v Nové Chřibské a dostal jméno "Hoganův tábor děšťů". Po táboře vznikl 25.odd., jehož členi jsou chlapci do 11 let, nazývaní "VLČATA". 12. září byl odhalen v Chabařovicích pomník T.G. Masaryka. Jako čestná stráž stáli Tarzan a Čára. Následující víkend se konalo 7. skautské Jamboree v Mostě. V říjnu téhož roku se konal již pátý ročník hry "Honba za Golemem" a v lednu 1993 rádcovský a činovnický kurz. 22.12.1993 se konaly oddílové vánoce. O rok později se hrála hra "Odyssea" a začal fungovat 25. odd s vlčaty. V listopadu 1994 vyšlo již 50. číslo JIBIHAŠE a náš oddíl se zúčastnil 11.-13. listopadu 1994 her v Karlových Varech " O klíč k městu Karla IV".

1995 - 2000

Přelomem roku 1995 vznikl 24. oddíl s děvčaty, ale měli zatím vše společného s 23. odd ... V létě 1996 se konal tábor a před námi byl další rok a s ním hra "Boj o prérie". Po skončení tohoto roku se 24. odd odpojil od 23. odd. Po táboře v roce 97 byl novým vedoucím 23. odd zvolen Josefo, 24. odd Popelka a 25. odd stále Tarzan. 4.11.1997 se konal střediskový sněm, na kterém byl střediskovým vedoucím zvolen - Jipi.

Tábory našeho střediska:

V lednu 1999 vyšlo 100. číslo JIBIHAŠE. V roce 2000 se konal již X. ročník Aprílového Blouďáku.

Zpět na začátek
Zpět na předchozí
Petr Hamerle - Šmudla
info o autorovi | poslat vzkaz

© 2002 Roverský kmen Neštěmice | rs.nestemice@centrum.cz | Na hlavní stranu