Některé z věcí, které nám přinesla Stopa ukázat

Irokézové 30.11.2002

Povídání o jednom kmeni

Naše Stopa má kromě skauta ještě spoustu jiných zájmů. Jedním z nich jsou i indiáni. Již několik let intenzívně studuje kulturu severoamerického kmene Irokézů. Cílem této krátké a oddychové akce bylo seznámit nás s některými základními údaji, abychom věděli co že to ta Stopa dělá když není s námi. Nyní už tedy každý (kdo byl na akci) ví, kde Irokézové bydleli, co jedli, co nosili, a také to, že irokézské ženy chodili (alespoň v létě) nahoře bez. Stopa se k této tradici zatím nepřidala. Místo toho přinesla na ukázku spoustu krásně ilustrovaných knih, některé své výrobky (šaty, váčky, nádoby) i výrobky některých svých kamarádů (brože). Vše bylo moc pěkné.

Stopa pro nás připravila akci, kterou náš kmen v prvních letech své existence potřebuje. Mám na mysli vzájemné poznání nás všech, které bude mít za důsledek upevnění vztahů mezi všemi členy kmene. Akce se povedla a my se mohli příjemně odreagovat od stavařiny (viz budování Fričovy vyhlídky).

Jiří Škoda - Zip
info o autorovi | poslat vzkaz
Zpět
© 2002 Roverský kmen Neštěmice | rs.nestemice@centrum.cz | Na hlavní stranu