Lasující Hardy

Den Země v DDM 23.4.2003

Sotva jsme skončili s jedním Dnem Země (viz reportáž z 21. dubna), už tu byl na řadě další. Tentokrát se sice nekonala žádná hromadná účast, přítomni byli pouze Hardy se Zipem, ale na koordinaci akce jsme se podíleli a tak jistě má zpráva o ní na těchto stránkách místo.

Jak vyplývá z názvu, tento Den Země pořádal ústecký Dům dětí a mládeže ve spolupráci s dalšími organizacemi, hlavně však (letos poprvé) s Junákem. Protože to bylo poprvé, nebyla míra zapojení našeho hnutí až tak veliká. Připraveny byly čtyři skautské aktivity, a to lasování, uzlování, zkouška pevné ruky (v podstatě elektronická hračka kdy objíždíte tyčkou přesně danou trasu a přitom se nesmíte dotknout vodícího drátu) a nosáče (dřevěný obličej s dlouhým nosem ke kterému je přivázáno na provázku kolečko; opakovaným nahazováním se pokoušíte kolečko dostat na nos). Podle mě je určitě dobře, že se můžeme s lasováním apod. předvést, ale ještě tomu něco chybí. Pakliže chceme obstát v obrovské konkurenci, která v Ústí je, musíme ukazovat i něco více. Věřím, že lasování je jen první krok a příští rok už předvedeme vázané stavby a jiné aktivity. Je to možná i výzva pro nás starší, abychom se opět něco přiučili.

Na Dni Země jsme se opět skvěle zviditelnili, spousta lidí v krojích zaujala jistě každého. Akce skončila v podvečer, okolo šesté hodiny. A skončila s pocitem dobře odvedené práce, i když ne na bojišti, ale pěkně v týlu.

Jiří Škoda - Zip
info o autorovi | poslat vzkaz
Zpět
Vlčata soutěžila ve skákání v pytlích... ... a skautky vázaly uzle

© 2003 Roverský kmen Neštěmice | rs.nestemice@centrum.cz | Na hlavní stranu